SINT-TARCISIUSINSTITUUT

Voel je thuis!

  Sponsortocht  
       
  sponsortocht Op het einde van de 2de trimester stappen of fietsen de leerlingen hun jaarlijkse sponsortocht. Met deze actie wil de schoolpastorale werkgroep de leerlingen en de schoolomgeving sensibiliseren voor een goed doel.