SINT-TARCISIUSINSTITUUT

Voel je thuis!

Schoolbestuur   Leerkrachten
     
D. Borghgraef S. Arnauts  esthetica - Nederlands 
L. Carmen S. Bogaerts seminarie wiskunde - wiskunde 
P. Cools M. Briesen muzikale opvoeding
J. Ector K. Coningx  godsdienst - Nederlands - seminarie T-Time
M. Hombroux N. Coorevits lichamelijke opvoeding
W. Loosen S. Gaethofs geschiedenis
G. Naets D. Gijbels lichamelijke opvoeding
A. Tutenel N. Gillot Frans
L. Van Herck A. Ingoglia  Frans
P. Vandewiele voorzitter K. Kumps bedrijfseconomie
A. Laporte Duits - Engels - Nederlands
Directie   W. Mans biologie - chemie - seminarie academische voorbereiding en labo
      D. Mathijsen biologie - natuurwetenschappen
L. Adams   T. Mebis Duits - Engels
T. Sevenants algemeen directeur   J. Moermans lichamelijke opvoeding
      E. Nagels  aardrijkskunde
Coördinatoren   G. Ory fysica - wiskunde
      J. Ovaere godsdienst
E. Nagels graadcoördinator   L. Peetermans economie - informatica - seminarie accountancy en economie
W. Steyls ICT-coördinator   L. Perilleux plastische opvoeding
      D. Schollaert chemie
Ondersteunend personeel   J. Schoukens fysica - godsdienst - wiskunde
  W. Steyls aardrijkskunde - bedrijfseconomie - informatica
C. Lambrechts   E. Strouven Frans - seminarie Spaans
K. Lintermans   E. Swinnen Nederlands - seminarie espresso en T-Time
M. Moureau   L. Thewis fysica
C. Spiritus   E. Thiry wiskunde
      W. Thoelen  Latijn - seminarie Grieks 
Leerlingbegeleiders   K. Thomas Engels - seminarie Spaans
  K. Vanderweyden chemie - wiskunde
S. Bogaerts   S. Vandewijer Nederlands - seminarie T-Time
K. Coningx   R. Wijnants Frans - geschiedenis 
J. Schoukens   M. Woittiez  fysica - natuurwetenschappen - seminarie fysica en STEM -wiskunde  
K. Vanderweyden  
     
Onderhoudspersoneel  
     
K. Corthouts      
G. Vankova Sedlackova