SINT-TARCISIUSINSTITUUT

Voel je thuis!

Schoolbestuur   Leerkrachten
         
D. Borghgraef     S. Arnauts  esthetica - Nederlands - seminarie studiecoaching 
L. Carmen     S. Bogaerts seminarie wiskunde - wiskunde 
P. Cools     M. Briesen muzikale opvoeding
J. Ector     K. Coningx  godsdienst - Nederlands - seminarie studiecoaching
M. Hombroux     M. Dubreuil Frans 
W. Loosen     S. Gaethofs geschiedenis - wiskunde 
G. Naets     D. Gijbels lichamelijke opvoeding
A. Tutenel     N. Gillot Frans
L. Van Herck     J. Gauwels  biologie - chemie - natuurwetenschappen 
P. Vandewiele voorzitter   A. Ingoglia  Frans 
      K. Kumps  bedrijfseconomie - informatica 
Directie   A. Laporte Engels - Nederlands 
      W. Mans  biologie - chemie - seminarie academische voorbereiding en labo
L. Adams     D. Mathijsen  biologie - natuurwetenschappen 
T. Sevenants algemeen directeur   T. Mebis  Duits - Engels 
      J. Moermans  lichamelijke opvoeding 
Coördinatoren   E. Nagels  aardrijkskunde 
      G. Ory  fysica - wiskunde 
E. Nagels graadcoördinator   J. Ovaere  godsdienst 
W. Steyls ICT-coördinator   L. Peetermans  economie - seminarie accountancy en economie 
      L. Perilleux  platische opvoeding 
Ondersteunend personeel   J. Schoukens fysica - godsdienst - wiskunde
      W. Steyls bedrijfseconomie - informatica
A. Hayen     E. Strouven Frans 
C. Lambrechts      E. Swinnen Nederlands - seminarie espresso en T-Time
K. Lintermans     L. Thewis fysica
C. Spiritus     E. Thiry wiskunde
      W. Thoelen  Latijn - seminarie Grieks en filosofie 
Leerlingbegeleiders   K. Thomas Engels - seminarie Spaans
      K. Vanderweyden chemie - wiskunde
S. Bogaerts     S. Vandewijer Nederlands - Engels 
K. Coningx     R. Wijnants Frans - geschiedenis 
J. Schoukens     M. Woittiez  natuurwetenschappen - seminarie STEM - STEM - wiskunde  
K. Vanderweyden        
         
Onderhoudspersoneel      
         
K. Corthouts        
G. Vankova Sedlackova