SINT-TARCISIUSINSTITUUT

Voel je thuis!

  Economie-moderne talen aso
  Economie-wiskunde aso
 
    1ste leerjaar  2de leerjaar     1ste leerjaar 2de leerjaar  
  Aardrijkskunde  1  1   Aardrijkskunde  1  1  
  Duits  3  2   Biologie  1  1  
  Economie  4  4   Chemie  1  1  
  Engels  3  3   Economie 4 4  
  Esthetica  1  1   Engels  2  2  
  Frans  3  4   Esthetica  1  1  
  Geschiedenis  2  2   Frans  3  3  
  Godsdienst  2  2   Fysica  1  1  
  Lichamelijke opvoeding  2  2   Geschiedenis  2  2  
  Natuurwetenschappen  2  2   Godsdienst  2  2  
  Nederlands  4  4   Lichamelijke opvoeding  2  2  
  Seminaries
 2  2   Nederlands
 4  4  
  Wiskunde  3  3   Seminaries  2  2  
    Wiskunde
 6  6
 

 

  Latijn-moderne talen aso
  Latijn-wiskunde aso
 
    1ste leerjaar  2de leerjaar     1ste leerjaar 2de leerjaar  
  Aardrijkskunde  1  1   Aardrijkskunde  1  1  
  Duits  3  2   Biologie  1  1  
  Engels  3  3   Chemie  1  1  
  Esthetica  1  1   Engels  2  2  
  Frans  3  4   Esthetica  1  1  
  Geschiedenis  2  2   Frans  3  3  
  Godsdienst  2  2   Fysica  1  1  
  Latijn  4  4   Geschiedenis  2  2  
  Lichamelijke opvoeding  2  2   Godsdienst  2  2  
  Natuurwetenschappen  2  2   Latijn  4  4  
  Nederlands  4  4   Lichamelijke opvoeding
 2  2  
  Seminaries
 2  2   Nederlands
 4  4  
  Wiskunde  3  3   Seminaries  2  2  
    Wiskunde    6
 6
 

 

  Marketing & management tso
  Moderne talen-wetenschappen aso
 
  Lesuren
  Lesuren
 
    1ste leerjaar 2de leerjaar   1ste leerjaar 2de leerjaar  
  Aardrijkskunde  1  1   Aardrijkskunde  1 2  
  Bedrijfseconomie  10  10   Biologie  2  2  
  Duits  2  2   Chemie  2  2  
  Engels  3  3   Duits  3  2  
  Frans  4  4   Engels  3  3  
  Geschiedenis  1  1   Esthetica  1  1  
  Godsdienst  2  2   Frans  3  4  
  Lichamelijke opvoeding  2  2   Fysica  2  2  
  Natuurwetenschappen  1 1   Geschiedenis  2  2  
  Nederlands  3  3   Godsdienst
 2  2  
  Wiskunde  3  3   Lichamelijke opvoeding  2  2  
    Nederlands  4  4  
          Seminaries 1 0  
      Wiskunde 4 4  

 

  Wetenschappen-wiskunde aso
     
   
 Lesuren
   Vavk  
    1ste leerjaar 2de leerjaar      
  Aardrijkskunde  1  2    
  Biologie  2  2    
  Chemie  2  2    
  Engels  2  2    
  Esthetica  1  1    
  Frans  3  3    
  Fysica
 2  2    
  Geschiedenis                 2  2    
  Godsdienst  2  2    
  Lichamelijke opvoeding  2  2    
  Nederlands  4  4    
  Seminaries
 3
 2    
  Wiskunde  6  6