SINT-TARCISIUSINSTITUUT

Voel je thuis!

  Economie aso
  Latijn aso
 
  1ste leerjaar  2de leerjaar     1ste leerjaar 2de leerjaar  
  Aardrijkskunde 1 1   Aardrijkskunde 1 1  
  Biologie 1 1   Biologie 1 1  
  Chemie 1 1   Chemie 1 1  
  Duits 0 1   Duits 0 1  
  Economie 4 4   Engels 2 2 of 3
 
  Engels 3 2 of 3
  Frans 4 3  
  Frans 4 4   Fysica 1 1  
  Fysica 1 1   Geschiedenis 2 2  
  Geschiedenis 2 2   Godsdienst 2 2  
  Godsdienst 2 2   Informatica 1 1  
  Informatica 1 1   Latijn 5 5  
  Lichamelijke opvoeding 2 2   Lichamelijke opvoeding 2 2  
  Muzikale opvoeding 0 1   Muzikale opvoeding 0 1  
  Nederlands 4
4   Nederlands 4
4  
  Plastische opvoeding 1 0   Plastische opvoeding 1 0  
  Seminarie: T-Time 0 of 1 0   Seminarie: T-Time               0 of 1 0  
  Wiskunde 4 of 5*
4 of 5*
  Wiskunde 4 of 5*
4 of 5*
 

 

  Marketing & management tso
  Wetenschappen aso
 
  1ste leerjaar  2de leerjaar     1ste leerjaar 2de leerjaar  
  Aardrijkskunde 1 1   Aardrijkskunde 1 1  
  Bedrijfseconomie 6 6   Biologie 2 2  
  Duits 0 1   Chemie 2 2  
  Engels 3 2   Duits 0 1  
  Frans 4 4   Engels 3 3  
  Geschiedenis 1   Frans 4 4  
  Godsdienst 2 2   Fysica 2 2  
  Informatica 3 3   Geschiedenis 2 2  
  Lichamelijke opvoeding 2 2   Godsdienst 2 2  
  Natuurwetenschappen 2 2   Informatica 1 1  
  Nederlands 4 4   Lichamelijke opvoeding 2 2  
  Wiskunde 4 4   Muzikale opvoeding 0 1  
    Nederlands 4 4  
    Plastische opvoeding 1 0  
    Seminarie: T-Time of STEM 1 0  
    Wiskunde 5 5  

 

 (*) De complementaire lestijd wiskunde wordt ingevuld met al de verdiepings- en verbredingsdoelen die in "leerweg 5" zitten.