SINT-TARCISIUSINSTITUUT

Voel je thuis!

Studiekeuzebegeleiding

SID-inSidInWeb2016b

In januari brengen de zesdejaars een bezoek aan de SID-in (Brabanthal Leuven). De doelstelling van de SID-in is de laatstejaarsleerlingen kennis te laten maken met studie- en beroepsmogelijkheden na het secundair onderwijs. Op die manier kunnen we de leerlingen ondersteunen in hun studie- of beroepskeuze(proces). Naast een volledig aanbod van opleidingen in het hoger onderwijs vind je er ook informatie over een aantal beroepssectoren.

 

Studiekeuzedossier en stagedagen

De zesdejaars schrijven voor het vak Nederlands een studiekeuzedossier. Daarin komen een zelfonderzoek, verslagen van infodagen, interviews en ook een verslag van de stagedagen aan bod. Op deze dagen observeren de leerlingen een beroep naar keuze. Ze zoeken zelf een stageplaats en schrijven in dit verband ook een sollicitatiebrief en een cv. Op die manier ervaren ze zelf in de praktijk of een beroep hen ligt of niet.

 

Infosessie "Wat na het secundair onderwijs?"

In februari nodigen wij alle leerlingen van het laatste jaar uit om samen met hun ouders te komen luisteren naar een boeiende uiteenzetting over het hoger onderwijs vandaag. Er is immers veel veranderd. We spreken nu over bachelors en masters, over een puntensysteem en een "rugzakje". Of hoe Europa een heel duidelijke stempel drukt op het hoger onderwijs. 

 

Studiewijzers
In een volgende stap van het studiekeuzeproces bieden wij onze leerlingen "Studiewijzers" aan. Bedoeling is dat de zesdejaars in gespr
ek kunnen gaan met enkele oud-leerlingen die reeds een stukje van de weg hebben afgelegd in het hoger onderwijs.

 

Klassenraden en oudercontact

In mei organiseren we klassenraden over de studiekeuze van de laatstejaars. De leerlingen krijgen hierover persoonlijke feedback. Ook de ouders worden uitgenodigd voor een individueel gesprek met de klastitularis. 

Studiewijzers