SINT-TARCISIUSINSTITUUT

Voel je thuis!

  Economie aso
 
  1ste leerjaar 2de leerjaar  
  Aardrijkskunde 1 1  
  Biologie 1 1  
  Chemie 1 1  
  Duits 0 1  
  Economie 4 4  
  Engels 3 2 of 3  
  Frans 4 4  
  Fysica 1 1  
  Geschiedenis 2 2  
  Godsdienst 2 2  
  Informatica 1 1  
  Lichamelijke opvoeding 2 2  
  Muzikale opvoeding 0 1  
  Nederlands 4 4  
  Plastische opvoeding 1 0  
  Seminarie: T-Time 0 of 1 0  
  Wiskunde 4 of 5* 4 of 5*  
(*) De complementaire lestijd wiskunde wordt ingevuld met al de verdiepings- en verbredingsdoelen die in "leerweg 5" zitten.